Работать без ЧП по безналу

Спорить с налоговой будете скорее всего на следующих статьях ЦКУ:

Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно

1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються
сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які
підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній
реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової
форми має наслідком їх недійсність.
2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на
підставі усного правочину з другою стороною, видається документ,
що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів.
3. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій
формі, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не
суперечить договору або закону.

Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі

1. У письмовій формі належить вчиняти:
1) правочини між юридичними особами;
2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім
правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у
двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206
цього Кодексу;
4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова
форма.

То есть сперва читаем 208 п.2 — между физ.лицом (неважно — ЧП или нет) и юрлицом нужно письменно, кроме случаев 206 ч.1, а ч.1 говорит о том, что устный только в случае, если услуга осуществляется сразу.

То есть грубо — пришли на фирму, услужили, выставили счет, подписали акт, ушли.

А вот если услуга растянута во времени — скорее нет.
(Но по-любому тут лучше юристов дергать)

Бриф на разработку сайта

Бриф на сайт— это документ, позволяющий оценить время и стоимость будущего сайта